ادامه نارضایتی کارگران شهرداری شوش

کارگران شهرداری شوش  روز یکشنبه ۹ مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند. برخی از معترضان، از شرایط دشوار زندگی … Read More

سومین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر

اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به اجرا نشدن تبدیل وضعیت و همسان‌سازی دستمزدها در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه برای سومین روز متوالی ادامه داشت. به … Read More

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر

روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ماه، تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به‌ عملی نشدن رای انفصال از خدمت مدیرعامل در مقابل این مجتمع تجمع کردند. … Read More