سومین روز تجمع کارگران پیمانکاری چادرملو

روز سه شنبه 3 دیماه، کارگران پیمانکاری چادرملو برای سومین روز متوالی در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.