تجمع کشاورزان بخش بیرانشهر خرم آباد

کشاورزان بخش بیرانشهر خرم آباد روز پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در اعتراض به قطع حقابه کشاورزی و از بین رفتن محصولاتشان در برابر بخشداری تجمع کردند. کشاورزان خواهان رها شدن … Read More