تحصن و اعتراض کارکنان دانشگاه آزاد تهران غرب

روز سه‌شنبه ۱۰ خردادماه، تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد تهران غرب با پهن کردن سفره خالی در محوطه دانشگاه نسبت به حقوق و شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. معترضان می … Read More