تداوم اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز مجدداً مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند. این بازنشستگان نسبت به مصوبه روز ۱۵ خرداد هیأت وزیران مبنی … Read More