تداوم اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران

روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، مردم برای چندمین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران از جمله شهرک رضوی تهران، شهرکرد، هفشجان، سورشجان، نهاوند در اعتراض به تورم و سیاست های اقتصادی … Read More