بازداشت‌های گسترده، اختلال در اینترنت و حضور سنگین امنیتی در آبادان

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حضور پرشمار ماموران امنیتی در خیابان‌های آبادان، شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضانی که قصد تجمع دارند، قطعی یا کندی اینترنت و بازداشت‌های گسترده، در … Read More