تداوم اعتصاب کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان

روز شنبه ۱۸ تیرماه، اعتصاب کارگران مجتمع سونگون ورزقان برای پنجمین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است. کارگران مجتمع سونگون ورزقان چندین ماه است … Read More