تداوم بازداشت معترضان در شش استان کشور

با گذشت یک ماه از اعتراضات سراسری در ایران و کشته و مجروح شدن صدها تن از…