تداوم بازداشت معترضان در شهرهای مختلف ایران

به گزارش منتشره، روز شنبه 7 دیماه، دستکم 35 نفر دیگر از معترضان اعتراضات آبانماه، در شهرهای کرمان، ورامین‌، پاکدشت، کازرون، قم و پردیس بازداشت شدند.