تداوم جو شدید امنیتی در چند شهر ایران

روز پنجشنبه 5 دیماه، با فرارسیدن چهلم کشته‌شدگان سرکوب اعتراضات آبان‌ماه، گزارش‌ها حاکی از تداوم برقراری «جو امنیتی» و حضور «سنگین» مأموران انتظامی و لباس‌شخصی و بسیجی در مناطق مختلف است.