تشدید فشار و تنش با هدف مذاکره و سازش

پنجشنبه – ۳۰ خرداد – ۱۳۹۸ , 20 – 06 – 2019 بنا به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از پلیس عراق صبح روز چهارشنبه، ٢٩ خرداد برابر با … Read More