بیانیه مشترک تشکلهای مستقل در رابطه با افزایش حداقل دستمزد سال 1399

چندین تشکل مستقل از جمله “اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، بخشی از بازنشستگان فولاد، گروه 19 اسفند، گروه بازنشستگان تامین اجتماعی، گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای آذربایجان، جمعی از فعالین لغو کار کودکان و جمعی از فعالین کارگری سنندج” در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال 99 بیانیه ایی مشترک صادر کردند.