تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، با اکثریت قاطع، قطعنامەای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند و “نگرانی عمیق” خود نسبت بە عدم همکاری … Read More