تصویب طرح جرم انگاری عادی سازی و رابطه با اسرائیل توسط پارلمان عراق

روز پنجشنبه ۵ خردادماه پارلمان عراق در نشستی به ریاست محمد الحلبوسی طرح جرم‌انگاری عادی‌سازی و برقراری روابط این کشور با اسرائیل را تصویب کرد. این قانون که برای هر … Read More