تظاهرات معترضان به لغو قانون سقط جنین در اوهایو

هزاران نفر از شهروندان ایالت “اوهایو” آمریکا به دنبال جلوگیری مقامات این ایالت از ارائه خدمات سقط جنین به دختربچه ده ساله قربانی تجاوز، به خیابان آمدند. گفته می شود … Read More