تعطیلی ادارات بغداد بدلیل گردوغبار شدید در عراق

روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، استانداری بغداد پایتخت عراق، به دنبال وزش شدید توفان گردوغبار در این استان همه ادارات را برای این روز  تعطیل اعلام کرد. وزارت آموزش و … Read More