افزایش تلفات رانندگی در دو ماه اخیر

به اعتراف رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی رژیم و بر اساس گزارش پزشکی قانونی، بیش از دو هزار و ۵۸۴ نفر در دو...