اعتراض پرستاران قراردادی و شرکتی در تهران

گروهی از پرستاران قراردادی و شرکتی  زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، روز شنبه 15 مرداد ماه…

تجمع حامیان محیط زیست در تهران

به گزارش منتشره روز جمعه ۵ مهرماه شماری از حامیان محیط زیست در تهران مقابل پارک…

تداوم تجمع اعتراضی معلمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 24 شهریورماه، جمعی از معلمان برای دومین روز پیاپی مقابل…

صدور حکم شلاق علیه پنج متهم در زندان تهران

روز سه شنبه 19 شهریور ماه، پنج متهم از جمله یک کودک ۱۴ ساله توسط دادگاه…

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی در تهران

  بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 23 تیرماه، جمعی از مربیان پیش دبستانی در تهران…

تداوم تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس رانی در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۱۸ تیر ماه، شماری از رانندگان اخراجی شرکت واحد…

تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 17 تیرماه، شماری از رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه…