تداوم تجمع اعتراضی معلمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۲۴ شهریورماه، جمعی از معلمان برای دومین روز پیاپی مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنا به گفته … Read More

تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۱۷ تیرماه، شماری از رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحصن کردند. بر پایه این گزارش، کارفرمای … Read More