اعتصاب کارگران کارخانه تولید نوتلای جهان

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 15 خردادماه، کارگران کارخانه تولید نوتلای جهان در منطقه نرماندی فرانسه، به منظور افزایش حقوق و دریافت پاداش نقدی دست به اعتضاب زدند. برپایه … Read More