تیراندازی مأموران در هجدهمین روز تجمع اعتراضی مردم سراوان

روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت، ساکنان روستای سراوان رشت، برای جلوگیری از دفع زباله در نزدیکی این روستا در هجدهمین روز متوالی، به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند که مأموران رژیم … Read More