جان باختن دو کارگر در سمنان و میبد

به گزارش منتشره، روز سه شنبه 17 دیماه در جریان وقوع دو حادثه کاری جداگانه در شهرهای سمنان و میبد دو کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست دادند.