جان باختن هشت کارگر فصلی تاجیک در مسکو

روز چهارشنبه ۱۸ دیماه هشت کارگر فصلی تبعه تاجیکستان بر اثر آتش‌سوزی یک مرکز کشاورزی گرمخانه در منطقه “رامنسکویه” در شرق مسکو جان خود را از دست دادند.

جان باختن هشت کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه ۴ دیماه در جریان وقوع چندین حادثه کاری جداگانه در شهرهای شهریار، خوزستان، کرمان، پیشوا، شیراز ، قزین و گرگان دستکم ۸ کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست دادند.