برچسب: جان باختن کارگر

جان باختن 4 کارگر در شیراز

روز شنبه 7 دیماه، 4 کارگر شاغل د باغ صدرای شیراز به دلیل نبود امکانات گرمایشی مناسب دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

جان باختن سه کارگر در شهرهای مختلف

روز جمعه 29 آذرماه در جریان وقوع سه حادثه کاری جداگانه در شهرهای پارس آباد، زرین دشت و سراب سه کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست دادند.