جان باختن سه کارگر در شهرهای مختلف

روز جمعه 29 آذرماه در جریان وقوع سه حادثه کاری جداگانه در شهرهای پارس آباد، زرین دشت و سراب سه کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست دادند.