اعتراض مردم مبارز شهر مریوان علیه کشتار کولبران

روز جمعه 29 آذرماه در پی کشف جسد فرهاد خسروی، کولبر ۱۴ساله اهل روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان، ساکنان این منطقه با در دست داشتن تکه ای نان به استقبال پیکر نحیف این کولبر نوجوان رفتند.