ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا

روز پنجشنبه ۱۹ دیماه، کارگران کارخانه قند فسا در ادامه تجمعات اعتراضی خود نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی شان، بار دیگر در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند.