ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا

روز پنجشنبه 19 دیماه، کارگران کارخانه قند فسا در ادامه تجمعات اعتراضی خود نسبت به بلاتکلیفی…