تجمع کارکنان و مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز

کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز روز شنبه ۲۱ خرداد ماه با تجمع در برابر ساختمان این مرکز خواستار افزایش حقوق، متناسب با وضعیت تورم … Read More