رد پای جمهوری اسلامی در تشدید خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی

همزمان با شیوع بیماری کرونا، هجوم ملخها به مزارع کشاورزی جنوب،  اکنون شاهد وقوع سیلابهای ویرانگر در بخشهائی از ایران هستیم. با گسترش موج بارش‌های شدید در ۱۳ استان ایران، یکبار دیگر فاجعه ای در کنار فجایع دیگر به به مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ، که خود کم از بلایای دیگر نیست، روی آورده است