درگیری پلیس فرانسه با معترضان

مأموران پلیس فرانسه روز  یکشنبه در پاریس با جلیقه‌زردها و معترضان به قانون تازهٔ بازنشستگی در این کشور درگیر شدند و برای متفرق ساختن آنها به سویشان گاز اشک‌آور شلیک کردند.