حقوق کارگران شهرداری اهواز در جیب طلبه‌ها

به گفته منابع آگه، حقوق ۴ میلیون تومانی کارگران شهرداری اهواز و کوت عبدالله، به بهانه نبود بودجه، ماه‌هاست که عقب افتاده، اما در همین زمان، به طلبه‌هایی که به … Read More