انتقال یکباره زندانیان سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین

روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه، مسئولان زندان قرچک ورامین از انتقال یکباره تمامی زندانیان سیاسی به زندان اوین خبر دادند. به گفته یک منبع مطلع تمام زندانیان سیاسی ساعت ۱ ظهر … Read More

حمایت از زندانیان سیاسی و اعتصابات معلمان و کارگران ایران در هانوفر

برپایه گزارش دریافتی روز شنبه ۴ تیر ماه، تجمعی اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی و اعتصابات معلمین و کارگران ایران در شهر هانوفر آلمان برگزار گردید. شرکت کنندگان در … Read More