حمایت تشکل‌های کارگری در ژنو از کارگران و معلمان زندانی

روز شنبه ۲۱ خرداد ماه شماری از ایرانیان ساکن اروپا به دعوت چندین سندیکای کارگری فرانسوی، سوئیسی و تشکل‌های ایرانیان خارج از کشور، همزمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار … Read More