حمایت سندیکای کارکنان حمل‌ونقل آلمان از کارگران و فعالان زندانی در ایران

سندیکای کارکنان راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان  در پیامی از خواسته‌های طومار اعتراضی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خطاب به هیأت‌های نمایندگان شرکت‌کننده در سازمان جهانی کار حمایت کرد و خواستار … Read More