حمایت معلمان از اعتراضات بازنشستگان کشور

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه نهم تیر ماه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات بازنشستگان کشور، همبستگی معلمان و بازنشستگان‌ را ضرورتی انکارناپذیر عنوان کردند. در … Read More