آغاز دور جدید اعتراضات کارگران هفت تپه

صبح روز چهارشنبه 26 مرداد ماه جمعی از نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با تجمع در دفتر یکی از مسئولین این شرکت، خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. آنها … Read More

حمایت کارگران هفت تپه از برگزاری مراسم چهلم جان باختگان آبان

روز پنجشنبه 5 دیماه، گروهی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه ایی از برگزاری مراسم چهلم جان باختگان اعتراض‌های آبانماه در ایران حمایت کردند.