تداوم حمله حوثی ها به فرودگاه "أبها" ی عربستان سعودی

دوشنبه – ۳ تیر – ۱۳۹۸ , 24 – 06 – 2019 بنا به گزارش منتشره،…