بازداشت نوشین کشاورزنیا فعال و پژوهشگر حوزه زنان

بنابر گزارشها، روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه، نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حوزه زنان در پی احضار توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شده است. نوشین کشاورزنیا … Read More