حکومت اسلامی و تشدید روز افزون  ناامنی برای مردم

صبح روز دوشنبه این هفته خامنه ای در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح  به مسئله امنیت در ایران اشاره کرد و  وجود امنیت را در ایران از دست … Read More