حضور گسترده شبه‌نظامیان در خارطوم در پی سرکوب خشن معترضان

در پی سرکوب خونین تظاهرات روز دوشنبه 13 خردادماه، در خارطوم که حداقل ۳5 کشته به جا گذاشت، نیروهای شبه نظامی، روز چهارشنبه 15 خرداماه،...