بازداشت اعضاء خانواده پویا بختیاری از جانباختگان آبانماه

بامداد روز سه‌شنبه 3 دیماە، ماموران امنیتی رژیم “منوچهر بختیاری” و “ناهید شیربیشه”  پدر و مادر “پویا بختیاری” از جان باختگان اعتراضات آبانماه را دستگیر و به مکانی نامعلومی منتقل کردند.