خشونت علیه زنان در خانواده با اتکاء به قوانین ارتجاعی

سه شنبه – ۱۸ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۹ – ۰۷ – ۲۰۱۹ مدیر عامل زنان سازمان ملل هرساله گزارشی تحت عنوان «پیشرفت زنان جهان» منتشر می کند. این گزارش … Read More