برچسب: خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان، تحقیر انسانیت است

فردا 25 نوامبر برابر با چهارم آذر ماه، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. پنجاه و نه سال پیش، در جریان فعالیت های...