خصوصی سازی در خدمت مافیای قدرت

روز سه شنبه سی ام مهر ماه، “علی ربیعی” سخنگوی دولت روحانی در مصاحبه ای با…