افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

شش تن دیگر از شهروندان بهائی به نام های، “هونام اسماعیلی، همایون اسماعیلی، کوروش کریمی نژاد، ارشیا پروین، آریا مصلح و روژین عاطفی” نیز در نتایج کنکور سراسری امسال با … Read More