بازداشت دو دانشجوی دیگر در جریان تجمع دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران

روز یکشنبه ۱۰ شهریور ماه، در جریان تجمع دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، دو دانشجو توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می … Read More