ادامه درگیری میان معترضان و پلیس در لبنان

پنچ شنبه شب، لبنان برای چندمین شب متوالی شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده گزارشات از افزایش تدابیر امنیتی در نقاط مختلف بیروت حکایت دارند.