اعتراف روحانی به فساد و دزدی در حاکمیت

حسن روحانی در سفر اخیر خود به یزد و کرمان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وخیم اقتصادی کشور و سهم صفر درصدی فروش نفت در بودجه سال ۹۹، به دزدی … Read More