دستور طالبان به زنان برای پوشاندن صورتشان

بنا به دستور رهبر طالبان افغانستان، زنان این کشور در خارج از خانه و در انظار عمومی باید صورت خود را پوشیده نگه دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پیام … Read More