اگر این بار شد وجدان خواب‌آلوده‌ات بیدار ، تفنگت را زمین بگذار

  موج جدیدی از دستگیری‌های سیاسی، فشار بر زنان، تهدید معلمان و بازنشستگان، راه اندازی ارگان جدیدی برای سرکوب تحت نام “پلیس امنیت روانی”، تبلیغات گسترده از سوی خامنه ای … Read More