تجمع دوستداران محیط زیست در شهرستان دشتی

    روز جمعه ۲۱ تیر ماه جمعی از دوستدران محیط زیست و شهروندان شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر در اعتراض به فعالیت معدن...